ổ cứng di động hay còn gọi là ổ cứng gắn ngoài là một loại ổ cứng dùng để lưu trữ dữ liệu. Khác với ổ cứng thông thường được lắp vào trong  máy. ổ cứng di động được sử dụng bên ngoài kết nối với máy tính thông qua cổng usb. ổ cứng di động được sử dụng chính với mục đích lưu trữa sao lưu dữ liệu. việc trao đổi dữ liệu thông qua cổng usb nên cực kỳ tiện lợi dùng cho cả máy tính laptop và máy tính để bàn pc miễn có cổng usb là sử dụng được.

ổ cứng di động 1tb WD

ổ cứng di động 2tb WD

ổ cứng di động SSD samsung T5 500gb